Vở Class Super DC Hồng Hà - 0415

Vở Class Super DC Hồng Hà - 0415

Mã số: 0415
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2 * 2) mm
Kích thước: 156 * 205 (±2mm)
Số trang 48 trang cả bìa và tờ lót
Định lượng: 120g/m²
Độ trắng: 90 - 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;


6,600Đ


Mã số: 0415
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2 * 2) mm
Kích thước: 156 * 205 (±2mm)
Số trang 48 trang cả bìa và tờ lót
Định lượng: 120g/m²
Độ trắng: 90 - 92%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;