Vở Class Hello Friend Hồng Hà - 0389

Vở Class Hello Friend Hồng Hà - 0389

Mã số: 0389
Dòng kẻ 4 ô ly ngang
Kích thước: 156 * 205 (±2mm)
Số trang: 96 trang cả bìa
Định lượng: 58g/m²
Độ trắng: 84 - 86%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;


5,500Đ


Mã số: 0389
Dòng kẻ 4 ô ly ngang
Kích thước: 156 * 205 (±2mm)
Số trang: 96 trang cả bìa
Định lượng: 58g/m²
Độ trắng: 84 - 86%ISO
Đóng gói 10 quyển/lốc - 200 quyển/thùng;