Thùng nước 24 chai nước khoáng LAVIE 500ml

Thùng nước 24 chai nước khoáng LAVIE 500ml

     Nước là một trong những thành phần cơ bản của sự sống. Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể bài tiết các độc tố có hại. Do vậy, uống nước đầy đủ là một thói quen tốt cần được duy trì.

     Tuy nhiên, thay vì sử dụng nước thông thường, những chai nước khoáng Lavie 500ml vừa giúp bạn cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể vừa có tác dụng bổ sung vi khoáng có lợi. Nước khoáng được coi là một loại dược liệu thiên nhiên với rất nhiều lợi ích.


76,000Đ


     Nước là một trong những thành phần cơ bản của sự sống. Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể bài tiết các độc tố có hại. Do vậy, uống nước đầy đủ là một thói quen tốt cần được duy trì.

     Tuy nhiên, thay vì sử dụng nước thông thường, những chai nước khoáng Lavie 500ml vừa giúp bạn cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể vừa có tác dụng bổ sung vi khoáng có lợi. Nước khoáng được coi là một loại dược liệu thiên nhiên với rất nhiều lợi ích.