Sổ kẻ ngang Patterns 420 trang

Sổ kẻ ngang Patterns 420 trang

Sổ Patterns 420 trang Hồng Hà 4552 phù hợp cho học sinh, sinh viên, văn phòng ghi chép thông tin cần thiết.

Bề mặt giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ đẹp.

Giấy viết không bụi, không nhòe, không thấm mực sang trang sau, tốt cho người sử dụng đặc biệt là trẻ nhỏ.

Kích thước: 210 * 297 (±2mm)

Định lượng: 58g/m²

Độ trắng: 84%ISO

Số trang: 420 trang

Công nghệ sản xuất: Bồi bìa – may gáy

Đóng gói: 2 quyển/lốc - 20 quyển/thùng


41,000Đ


Sổ Patterns 420 trang Hồng Hà 4552 phù hợp cho học sinh, sinh viên, văn phòng ghi chép thông tin cần thiết.

Bề mặt giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ đẹp.

Giấy viết không bụi, không nhòe, không thấm mực sang trang sau, tốt cho người sử dụng đặc biệt là trẻ nhỏ.

Kích thước: 210 * 297 (±2mm)

Định lượng: 58g/m²

Độ trắng: 84%ISO

Số trang: 420 trang

Công nghệ sản xuất: Bồi bìa – may gáy

Đóng gói: 2 quyển/lốc - 20 quyển/thùng