Sổ Hồng Hà OFFICE H6 - 4574

Sổ Hồng Hà OFFICE H6 - 4574

Mã số: 4574
Dòng sổ: Sổ bìa da
Kích thước: 128 * 197 (±2mm)
Số trang: 200 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 60 quyển/thùng;


25,000Đ


Mã số: 4574
Dòng sổ: Sổ bìa da
Kích thước: 128 * 197 (±2mm)
Số trang: 200 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 60 quyển/thùng;