Sổ Hồng Hà OFFICE H5 - 4572

Sổ Hồng Hà OFFICE H5 - 4572

Mã số: 4572
Dòng sổ: Sổ bìa da
Kích thước: 118 * 175 (±2mm)
Số trang: 160 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 72 quyển/thùng;


19,800Đ


Mã số: 4572
Dòng sổ: Sổ bìa da
Kích thước: 118 * 175 (±2mm)
Số trang: 160 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 72 quyển/thùng;