Sổ Hồng Hà OFFICE H4 - 4570

Sổ Hồng Hà OFFICE H4 - 4570

Mã số: 4570
Dòng sổ Sổ bìa da
Kích thước: 102 * 160 (±2mm)
Số trang: 160 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 96 quyển/thùng;


12,600Đ


Mã số: 4570
Dòng sổ Sổ bìa da
Kích thước: 102 * 160 (±2mm)
Số trang: 160 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 96 quyển/thùng;