Sổ Hồng Hà OFFICE A4 - 4584

Sổ Hồng Hà OFFICE A4 - 4584

Mã số: 4584
Dòng sổ: Sổ bìa da
Kích thước: 210 * 300 (±2mm)
Số trang: 200 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 18 quyển/thùng;


51,900Đ


Mã số: 4584
Dòng sổ: Sổ bìa da
Kích thước: 210 * 300 (±2mm)
Số trang: 200 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 18 quyển/thùng;