Sổ HABOOK HB160 - HB240 - HB320 - HB

Sổ HABOOK HB160 - HB240 - HB320 - HB

Đặc điểm:       160-240-320-400-600 trang

KT:      155x220 mm

ĐL:      60 g/m2

ĐT:      92 ISO

Bìa:     Bìa cao cấp

- Bìa bồi, giấy viết êm tay, không thấm nhòe

 


16,100Đ


Đặc điểm:       160-240-320-400-600 trang

KT:      155x220 mm

ĐL:      60 g/m2

ĐT:      92 ISO

Bìa:     Bìa cao cấp

- Bìa bồi, giấy viết êm tay, không thấm nhòe