Sổ giáo án Patterns A4 260 trang

Sổ giáo án Patterns A4 260 trang

 • Sổ Patterns 260 trang Hồng Hà 4531 phù hợp cho học sinh, sinh viên, văn phòng ghi chép thông tin cần thiết.

  Bề mặt giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ đẹp.

  Giấy viết không nhòe, không thấm mực sang trang sau.

  Kích thước: 210 * 297 (±2mm)

  Định lượng: 58g/m²

  Độ trắng: 84%ISO

  Công nghệ sản xuất: Bồi bìa – may gáy

  Đóng gói: 5 quyển/lốc - 40 quyển/thùng


26,500Đ


 • Sổ Patterns 260 trang Hồng Hà 4531 phù hợp cho học sinh, sinh viên, văn phòng ghi chép thông tin cần thiết.

  Bề mặt giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ đẹp.

  Giấy viết không nhòe, không thấm mực sang trang sau.

  Kích thước: 210 * 297 (±2mm)

  Định lượng: 58g/m²

  Độ trắng: 84%ISO

  Công nghệ sản xuất: Bồi bìa – may gáy

  Đóng gói: 5 quyển/lốc - 40 quyển/thùng