Sổ Edition Daily Book Hồng Hà - 2846

Sổ Edition Daily Book Hồng Hà - 2846

Mã số: 2846
Dòng sổ: Sổ lịch bìa da
Kích thước: 148 * 205 (±2mm)
Số trang: 200 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 - 92%ISO
Công nghệ sản xuất: Khâu gáy - vào keo lạnh - cài bìa da
Đóng gói 1 quyển/túi - 30 quyển/thùng;


40,900Đ


Mã số: 2846
Dòng sổ: Sổ lịch bìa da
Kích thước: 148 * 205 (±2mm)
Số trang: 200 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 - 92%ISO
Công nghệ sản xuất: Khâu gáy - vào keo lạnh - cài bìa da
Đóng gói 1 quyển/túi - 30 quyển/thùng;