Sổ Edition Daily Book CK8 Hồng Hà

Sổ Edition Daily Book CK8 Hồng Hà

 • Dòng sổ: Sổ lịch bìa da
 • Kích thước: 160 x 240 (±2mm)
 • Số trang 200 trang
 • Định lượng: 70g/m²
 • Độ trắng: 90 - 92%ISO
 • Công nghệ sản xuất: Khâu gáy - vào keo lạnh - cài bìa da
 • Đóng gói 1 quyển/túi - 30 quyển/thùng.


47,600Đ


 • Dòng sổ: Sổ lịch bìa da
 • Kích thước: 160 x 240 (±2mm)
 • Số trang 200 trang
 • Định lượng: 70g/m²
 • Độ trắng: 90 - 92%ISO
 • Công nghệ sản xuất: Khâu gáy - vào keo lạnh - cài bìa da
 • Đóng gói 1 quyển/túi - 30 quyển/thùng.