Sổ Da Action (khuy bấm) - KA3

Sổ Da Action (khuy bấm) - KA3

Đặc điểm: 160-200-240 trang
KT: Nhiều kích thước lựa chọn
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Bìa Da cao cấp

 


20,700Đ 23,000Đ


Đặc điểm: 160-200-240 trang
KT: Nhiều kích thước lựa chọn
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Bìa Da cao cấp