SỔ BÌA BỒI JOURNAL 5-6-8 MÃ: 7628-7536-7543

SỔ BÌA BỒI JOURNAL 5-6-8 MÃ: 7628-7536-7543

Đặc điểm:       200-240 trang

KT:      135x190 - 150x210 - 165x240 mm

ĐL:      70g/m2

ĐT:      70-76 ISO

Bìa:     Cao cấp

- Bìa bồi mờ. Giấy viết êm tay, không thấm nhòe

 


16,100Đ


Đặc điểm:       200-240 trang

KT:      135x190 - 150x210 - 165x240 mm

ĐL:      70g/m2

ĐT:      70-76 ISO

Bìa:     Cao cấp

- Bìa bồi mờ. Giấy viết êm tay, không thấm nhòe