PHÂN TRANG 24 CHỮ (Giấy/Nhựa)

PHÂN TRANG 24 CHỮ (Giấy/Nhựa)

Size: 30 x 22,5cm

Trọng Lượng: 204g

Nhãn Hiệu: KING-STAR

Qui Cách: 1 xấp/bao

 


42,700Đ


Size: 30 x 22,5cm

Trọng Lượng: 204g

Nhãn Hiệu: KING-STAR

Qui Cách: 1 xấp/bao