Giấy Epaper A4 80gsm Indonesia

Giấy Epaper A4 80gsm Indonesia

Tên Sản Phẩm : Giấy Epaper
Đơn vị tính : Ream
Nhà sản xuất : Indonesia
Loại : Giấy văn phòng, giấy in, giấy photocopy
Kích thước : 210 x 297 mm
Định lượng : 80 gsm


68,500Đ


Tên Sản Phẩm : Giấy Epaper
Đơn vị tính : Ream
Nhà sản xuất : Indonesia
Loại : Giấy văn phòng, giấy in, giấy photocopy
Kích thước : 210 x 297 mm
Định lượng : 80 gsm