Clever Up A4 80gsm

Clever Up A4 80gsm

- Giấy photocopy cao cấp CleverUP A4 80

- Khổ giấy A4 (210 x 297mm)

- Định lượng: 80 g/m2

- Độ trắng: 90% ISO

- Bao gói: 500 tờ/ram bao bằng giấy couche, 5 ram/hộp giấy cứng.

- Sản phẩm giấy photocopy cao cấp CleverUP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến từ 100% bột gỗ nguyên thủy là gỗ Keo, Bạch đàn khai thác từ rừng trồng ngắn hạn (có chứng chỉ FSC). 

- Chất lượng: giấy nhẵn mịn, mang lại hình ảnh rõ ràng, sắc nét khi in ấn. 


63,500Đ


- Giấy photocopy cao cấp CleverUP A4 80

- Khổ giấy A4 (210 x 297mm)

- Định lượng: 80 g/m2

- Độ trắng: 90% ISO

- Bao gói: 500 tờ/ram bao bằng giấy couche, 5 ram/hộp giấy cứng.

- Sản phẩm giấy photocopy cao cấp CleverUP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến từ 100% bột gỗ nguyên thủy là gỗ Keo, Bạch đàn khai thác từ rừng trồng ngắn hạn (có chứng chỉ FSC). 

- Chất lượng: giấy nhẵn mịn, mang lại hình ảnh rõ ràng, sắc nét khi in ấn. 

- Giấy photocopy cao cấp CleverUP A4 80

- Khổ giấy A4 (210 x 297mm)

- Định lượng: 80 g/m2

- Độ trắng: 90% ISO

- Bao gói: 500 tờ/ram bao bằng giấy couche, 5 ram/hộp giấy cứng.

- Sản phẩm giấy photocopy cao cấp CleverUP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến từ 100% bột gỗ nguyên thủy là gỗ Keo, Bạch đàn khai thác từ rừng trồng ngắn hạn (có chứng chỉ FSC). 

- Chất lượng: giấy nhẵn mịn, mang lại hình ảnh rõ ràng, sắc nét khi in ấn.