Vở Class Ami Hồng Hà - 0371

Vở Class Ami Hồng Hà - 0371

Mã số: 0371
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2 * 2) mm
Số trang: 96 trang cả bìa
Định lượng: 100g/m²
Độ trắng: 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 120 quyển/thùng;


9,000Đ


Mã số: 0371
Dòng kẻ 4 ô ly vuông (2 * 2) mm
Số trang: 96 trang cả bìa
Định lượng: 100g/m²
Độ trắng: 90 - 92%ISO
Đóng gói 5 quyển/lốc - 120 quyển/thùng;