Sổ Hồng Hà OFFICE H9 - 4581

Sổ Hồng Hà OFFICE H9 - 4581

Mã số: 4581
Dòng sổ: Sổ bìa da
Kích thước: 175 * 265 (±2mm)
Số trang: 200 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 30 quyển/thùng;


41,100Đ


Mã số: 4581
Dòng sổ: Sổ bìa da
Kích thước: 175 * 265 (±2mm)
Số trang: 200 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 30 quyển/thùng;