Sổ Hồng Hà OFFICE H7 - 4576

Sổ Hồng Hà OFFICE H7 - 4576

Mã số: 4576
Dòng sổ: Sổ bìa da
Kích thước: 153 * 202 (±2mm)
Số trang 200 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 48 quyển/thùng;


29,500Đ


Mã số: 4576
Dòng sổ: Sổ bìa da
Kích thước: 153 * 202 (±2mm)
Số trang 200 trang
Định lượng: 70g/m²
Độ trắng: 90 – 92%ISO
Công nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa da
Đóng gói 1 quyển/lốc - 48 quyển/thùng;